Konkurs ofert na najem lokali użytkowych
Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej “Powiśle” ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych: Solec 28, powierzchnia użytkowa 66,46 m2. Lokal dostępny od 1.01.2020r. Solec 109, powierzchnia użytkowa 39,00 m2. Lokal dostępny od 1.02.2020r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem “Konkurs ofert lokal użytkowy (adres)” w sekretariacie Spółdzielni przy al. 3Go Maja 12.
Informacja dotycząca nowych zasad segregacji odpadów komunalnych
  Poniżej przedstawiamy Państwu grafikę przedstawiającą jak zgodnie z nowymi zasadami segregować odpady komunalne  
Informacja dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Przedstawione poniżej informacje dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność m.st. Warszawy. Informacje ogólne Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa. Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest konieczne […]