Konkurs ofert na najem lokali użytkowych
Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej “Powiśle” ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych: Solec 28, powierzchnia użytkowa 66,46 m2. Lokal dostępny od 1.01.2020r. Solec 109, powierzchnia użytkowa 39,00 m2. Lokal dostępny od 1.02.2020r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem “Konkurs ofert lokal użytkowy (adres)” w sekretariacie Spółdzielni przy al. 3Go Maja 12.