Formularze
Wniosek - Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty oraz z wnioskiem o przeksięgowanie [dla osób, które zapłaciły za użytkowanie wieczyste za 2019r]
Wniosek - Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Zgłoszenie prac remontowych
Wniosek o przekształcenie Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Wniosek o zezwolenie na parkowanie na terenie KD-3
Wniosek o wydanie naklejki identyfikacyjnej w przypadku zmiany samochodu [parking KD-3]
Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie