Konkurs ofert na lokal użytkowy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZKANIOWEJ „POWIŚLE”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO:

– ADRES – POTOCKIEGO 4

– POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 16,10 m²

Informacje o lokalu oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 404.

Albo pod numerem telefonu 22 625 50 55

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert Potockiego 4”w sekretariacie Spółdzielni przy al. 3 Maja 12, pokój 407.

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.02.2024 roku o godzinie 12.00.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2024 roku w siedzibie Spółdzielni.

  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.