Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” zarządza 27 budynkami mieszkalnymi oraz 116 garażami jednostanowiskowymi. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest 1611 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 64 088,30 m2. Powierzchnia lokali użytkowych i garaży przedstawia się następująco:

 • 60 lokali użytkowych o łącznej powierzchni – 6 073,32 m2,
 • 116 garaży jednostanowiskowych – 1 834,70 m2

Całość zasobów mieszkaniowych posiada opomiarowanie ciepła w węzłach cieplnych, a mieszkania posiadają indywidualne opomiarowanie ciepłej i zimnej wody.

Spółdzielnia użytkuje grunty o łącznej powierzchni 53 813 m2, na które składają się następujące nieruchomości:

 • Solec 54 Solec 54a – działka nr 36 o powierzchni 775 m2 – stan prawny w pełni uregulowany oraz część działki nr 29/11 o powierzchni 8 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • Dobra 19 – działki nr 27/2 i 26 i 2/2 o łącznej powierzchni 836 m2 – stan prawny w pełni uregulowany oraz działka nr 27/1 o powierzchni 12 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • Tamka 17 – działka nr 3/13 o powierzchni 1165 m2 – stan prawny w pełni uregulowany
 • Tamka 19/23 – działka nr 3/12 o powierzchni 1598 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Solec 115, 115a, 115b i Solec 117 – działki nr 3/14 i 3/15 o łącznej powierzchni 2177 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Solec 66 – działka nr 24 oraz nr 2/3 o łącznej powierzchni 1128 m2 stan prawny w pełni uregulowany
 • Solec 58/60 – działka nr 143 o powierzchni 468 m2 – stan prawny w pełni uregulowany
 • Dobra 18/20 – działka nr 56 o powierzchni 1816 m2 – stan prawny w pełni uregulowany
 • Dobra 17 – działka nr 142 o powierzchni 1432 m2 – stan prawny w pełni uregulowany
 • Tamka 20 – działka nr 50 o powierzchni 260 m2 – stan prawny w pełni uregulowany
 • Solec 109 – działka nr 3/5 o powierzchni 1107m2 stan prawny w pełni uregulowany
 • Solec 113 – działka nr 3/21 o powierzchni 395 m2 – stan prawny w pełni uregulowany*
 • Solec 113a – działka nr 3/20 o powierzchni 1051 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,*
 • Solec 109a – działka nr 3/16 o powierzchni 1195 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Kruczkowskiego 12a – działka nr 6 o powierzchni 2022 m2 – stan prawny w pełni uregulowany.
 • Kruczkowskiego 14 – działka nr 3/17 o powierzchni 1217 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Kruczkowskiego 16 – działka nr 3/2 o powierzchni 1857 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Solec 79, Solec 79a Al. 3 Maja 5a Al. 3 Maja 7b – działka nr 12/4 o powierzchni 13 989 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Ludna 10/10a, Orłowicza 6, Orłowicza 8 – działka nr 23/2 o powierzchni 9144 m2 – stan prawny w pełni uregulowany.
 • Solec 81 – działka nr 12/3 o powierzchni 362 m2 – stan w pełni uregulowany,
 • Al. 3 Maja 3b – działka nr 12/1 o powierzchni 697 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Solec 32/34, Solec 36, Potockiego 4 – działka nr 111/2 o powierzchni 3424 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,
 • Solec 83 – działka nr 21/2 o powierzchni 2890 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,