Ogłoszenie

SBM „Powiśle” ogłasza przetarg nieograniczony (oferty pisemne) na sprzedaż własności lokalu mieszkalnego nr 21 o powierzchni 38,50 m2, usytułowanego na parterze (1 kondygnacja), w budynku Solec 66 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych nieruchomości.

Cena minimalna 420 000 zł,

Oferenci składają pisemne oferty zawierające cenę minimalną lub cenę powiększoną o 2 000 zł lub wielokrotność tej kwoty. Termin składania ofert upływa w dniu 4.12.2020 o godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów w dniu 7.12.2020r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości co najmniej 10% oferowanej ceny.

Wszelkie informacje o oferowanym lokalu oraz Regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 407 lub 400. Nieruchomość można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 501-036-835 lub (22)625-00-33,

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.