Przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni na sprzedaż własności lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Powiśle” z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni (ustna licytacja) na sprzedaż własności lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni 24,6 m2, usytułowanego na 6 piętrze (7 kondygnacji), w budynku Solec 54 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych nieruchomości.

Cena wywoławcza 350 000 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 4.12.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 411.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Posiadanie członkostwa w SBM „Powiśle” lub bycie osobą bliską dla członka Spółdzielni (dzieci członka lub partnerzy zamieszkali z członkiem Spółdzielni),

  2. Wniesienie wadium w wysokości 42 000 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261 w terminie do dnia 30.11.2023 r.

Wszelkie informacje o oferowanym lokalu oraz Regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 400. Nieruchomość można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (22)625-00-33,

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Powiśle” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.