Prezes Zarządu:
Małgorzata Szatan

Członek Zarządu – Główny Księgowy:
Urszula Prałat