Prezes Zarządu:
Małgorzata Szatan

Członek Zarządu – Główna Księgowa
Małgorzata Piekut