Warszawa, dnia 06.02.2024

Zawiadomienie

W związku ze złym stanem drzew i krzewu, które może doprowadzić do złamania lub powalenia przez silne podmuchy wiatru.

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Powiśle” działając na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) art. 83 ust. 4 zawiadamia członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia przez Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową „Powiśle” wniosku o:

  1. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa gatunek Jabłoń obwód pnia 90cm na wysokości 130 cm zlokalizowanego na działce nr 3/2 z obrębu 5-04-08 przy budynku budynku Kruczkowskiego 16 (drzewo suche. Groźba złamania, złamania podczas silnych podmuchów wiatru, zagrożenie dla osób przechodzących aleją).

  2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa gatunek Jabłoń o obwodzie pnia 100cm na wysokości 130 cm zlokalizowanego na działce nr 3/2, obręb 5-04-08 przy budynku Kruczkowskiego 16 (drzewo suche, ogólny zły stan drzewa. Groźba złamania, wywrócenia podczas silnych podmuchów wiatru)

  3. Wydanie zezwolenia na wycinkę krzewu gatunek bez o obwodzie pnia 40cm i 42cm na wysokości 130 cm zlokalizowanego na działce nr 3/2, obręb 5-04-08 przy budynku Kruczkowskiego 16 (ogólny zły stan krzewu. Jeden przewodnik obumarły, drugi w bardzo złym stanie. Groźba złamania, wywrócenia podczas silnych podmuchów wiatru)

    W przypadku negatywnej opinii w przedmiocie sprawy prosimy o złożenie pisemnej informacji do Spółdzielni (al. 3go Maja 12, 4 piętro pok. 407) w terminie do dnia 07.03.2024