OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Powiśle” ogłasza Konkurs Ofert na najem lokalu usługowego przy ulicy:

– Solec 28, powierzchnia użytkowa lokalu 29,84 m²

Zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 625 00 33, lub 22 625 50 55

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert lokal użytkowy” w sekretariacie Spółdzielni w Warszawie, przy al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 407
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2023 roku o godzinie 13.00, w siedzibie Spółdzielni.
  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.