Przetarg Orłowicza 8

Spółdzielnia Budowlano MieszkaniowaPowiślez siedzibą w Warszawie Al. 3 Maja 12 tel/fax. (0-22) 622-93-18 lub 622-05-26 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ściany szczytowej wraz z remontem balkonów w budynku Orłowicza 8 w Warszawie”

Materiały przetargowe w cenie 123.00 zł brutto na każde zadanie można zakupić w siedzibie Zamawiającego w dziale technicznym. Dodatkowe informacje w tym wysokość wadium można uzyskać pod nr tel. (0-22) 622-93-18 lub 22 622-05-26

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 15 000 zł na konto Spółdzielni PKO BP S.A. XV O/ Centrum Warszawa: 98 1020 1156 0000 7502 0006 4261. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy Al. 3 Maja 12 IV piętro pokój 407.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2024 r. do godz. 1500

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 12.03.2024 r. o godz. 1100

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 411.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.